Kundu Turizm Merkezi

1,5 yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında yine bu bölgenin ihtiyacı olan ve yatırım bedeli yaklaşık 8.000.000 USD olan;

İçme suyu hattı ve su depoları: 1 adet 5.000 ton su kapasiteli içme suyu deposu, 1 adet 3.000 ton kapasiteli atıksu deposu ile içme suyu isale hattı ve şebeke hatlarını,
Arıtma tesisi ve kanazilasyon hattı: Arıtma tesisi (5.400 kişi kapasiteli) ile kanalizasyon hattı ve terfi merkezlerini,
Yol: Sıcak karışım asfalt yolunu,
Elektrifikasyon: Bölgedeki tesislerin enerji ihtiyacını karşılayan enerji nakil hatları, trafo merkezleri ile yol aydınlatmalarını,
Telekomünikasyon: Tesislerin fiber optik hatlarını,

Birlik Merkezi Yönetim Merkezi, Sağlık Merkezi, Jandarma Karakolu – Lojmanı ve Atlı Birlik Tesisi’ni tamamlayarak hizmete almıştır.