Belek Turizm Merkezi

17 km‘lik sahili boyunca, 50.000 yatak kapasiteli, toplam 46 adet konaklama (5* otel – tatil köyü), 10 golf tesisi, ayrıca 50 adet futbol sahası ve 150‘nin üzerinde tenis  kortu olan Belek Turizm Merkezi‘nde 12 sürdürdüğü bu görevi sırasında bölgenin ihtiyacı olan ve yatırım bedeli yaklaşık 300.000.000 USD olan işler şunlardır;

İçme suyu hattı ve su depoları: 5 adet 3.000‘er ton içme suyu depoları ile içme suyu isale hattı ve şebeke hatları.
Arıtma tesisleri ve kanalizasyon hattı: Arıtma tesisi 1 (65.500 kişi kapasiteli).
Yol:  Toplam 45,5 km uzunluğunda sıcak karışım asfalt yolları ile 19 km kaldırım imalatı.
Elektrifikasyon: Kurulu gücü 175.000 kw/saat olan ve bölgedeki tesislerin enerji ihtiyacını karşılayan enerji nakil hatları, trafo merkezleri ile yol aydınlatmaları.
Telekomünikasyon: Posta ve telefon santral binası ile fiber optik hatları olmak üzere “Belek Turizm Merkezi”nin tüm altyapısını, Betuyab ve Turizm Bakanlığı adına denetleyerek, ilgili tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile sağladığı koordinasyon ve işbirliği ile henüz tesisler açılmadan önce bitirerek tamamlamış ve hizmete almıştır.
Diğer hizmetleri: Belek Turizm Merkezi yönlendirme çalışmaları.